GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

2023-06-09 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2023. június 12. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023.június 13-14 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

2023-06-02 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2023. június 05. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023.június 06-07 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

2023-06-02 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén LÉGI úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2023. június 08. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023.június 09-10 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Áramszünet 2023.06.15.

2023-06-01 Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy az alábbi fogyasztási helyeken áramszünet lesz!

2023.06.15-én 8:00-12:00-ig terjedő időszakban
- Déry Tibor utca egész területe
- Somogyi utca egész területe
- Kossuth Lajos utca egész területe
- Országút utca 40. szám alatt
- Országút utca 403/4 hrsz
- Árpád utca egész utca
- Duna utca 2 szám alatt

Megértésüket köszönjük!

Meghívó

2023-05-30

Álláspályázat - Győrladaméri Kismanó Bölcsőde intézményvezető munkakör

2023-05-26 ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Győrladaméri Kismanó Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Bölcsőde vezetése, irányítása, munkáltatói jogkör feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. A szakmai vezetésen túl lényeges feladatai különösen: az intézményi költségvetés összeállításában való közreműködés, valamint az intézményt érintő fenntartói döntést igénylő ügyekben előterjesztések előkészítésében való közreműködés.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 0 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Győrladamér
Álláshirdető szervezet bemutatása: 2022-ben alapított, 2 csoportban maximális feltöltöttség esetén 28 fő ellátására alkalmas új, modern épületben működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására a Kjt. rendelkezései, továbbá az e törvény végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók. Kinevezési jogkör gyakorlója: Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlója: Győrladamér község polgármestere. A pályázat benyújtása postai úton: Győrladamér Község Önkormányzata 9173 Győrladamér, Szent István út 41. A borítékra kérjük ráírni: Bölcsődevezetői pályázat. Emai-en: [email protected]

Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Főiskola a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében a bölcsődei intézmények magasabb vezetője számára előírt szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Egészségügyi alkalmasság
a 275/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti legalább 5 év szakmai tapasztalat
az intézményben kisgyermeknevelő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:
Vezetői tapasztalat
Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
vezetői program
szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: az érvényes pályázatot benyújtók közül az intézményvezető kiválasztásáról - bizottsági meghallgatást követően - a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.25. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.09.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/13025

Dohányosok egészségi szűrőprogramja 2023. 06.05.

2023-05-26 A Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda májusban 21 napos leszokási kihívással szólította meg a dohányosokat. A dohányzás visszaszorítását célzó és az egyéni egészségkockázati felméréseket végző tevékenységének keretében ezúttal a dohányzó, aktív korú lakosoknak szakorvosi szűrővizsgálatokat és életmód tanácsadást kínál június 6-ai programján.
Magyarországon a 18-64 évesek körében 29 %-os a dohányosok aránya. Nekik 40-45 éves kortól 10 év potenciális életév veszteséggel kell szembenézniük. Az összes megbetegedés negyede a dohányzással hozható összefüggésbe, azonban a közvélemény főként a légzőszervi megbetegedéseket tartja a dohányfüggőség következtében kialakuló egészségkárosító következménynek.
A június 6-án, hétfőn 14-17 óráig, a Szent Imre úti Rendelőintézetben megrendezendő egészségfejlesztési rendezvényen a szűrővizsgálatok középpontjába a kiserek vizsgálata kerül. A dohányzás kiserekre gyakorolt egészségkárosító hatása kevésbé ismert, pedig komoly kockázati tényezője a látásromlást előidéző szemfenék elváltozásoknak, az érelmeszesedésnek, a perifériás verőérbetegségnek, a súlyos, előrehaladott esetben végtag amputációval végződő érszűkület kialakulásának.
Az Egészségfejlesztési Iroda dohányosoknak kínált programja a végtagok Doppler-vizsgálatából, nyaki- és hasi ultrahang vizsgálatból, szemészeti szűrésből áll. Az érsebész, radiológus, szemész szakorvosok, szakasszisztensek közreműködése mellett, az iroda munkatársai értorna edukációval, mentális állapot felméréssel, életmód tanácsadással várják a jelentkezőket. A dohányosok figyelmét arra szeretnék felhívni, hogy ezek a szűrővizsgálatok az őket kiemelten érintő érbetegségek időben történő felismerésére alkalmasak, de megelőzésükért, az egészségükért azzal tehetnek a legtöbbet, ha felhagynak a dohányzással. Ha az életkor, a genetikai hajlam nem is, a dohányzás minden betegség módosítható kockázati tényezője. A kezelések, gyógyító terápiák hatékonyságát, sikerességét is befolyásolja a nikotinfüggőség.
A kiszűrt betegségek kellő motivációt adhatnak a leszokásra, mely a legnagyobb lépés a dohányos ember egészségének megőrzésében és melynek lehetőségei az utóbbi években sokat bővültek: egyéni és csoportos leszokás támogatás, telefonszolgálat, szakorvosi farmakoterápia, nikotinpótló szerek, leszokást támogató mobilapplikáció.
A szűrőprogramra jelentkezni online kérdőív kitöltésével lehetséges:
https://forms.gle/DHCWP7wVvwLiUASz6

Információ kérhető a programról:
Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ
Tel.: 96/507-900/8575
e-mail: [email protected]

Felhívás

2023-05-25

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

2023-05-25 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén LÉGI úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2023. június 01. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023.június 02-03 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Közösség