GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Tájékoztatás

2018-12-20 Tisztelt győrladaméri ingatlantulajdonos!

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő testülete 2018. november 27-i ülésén döntött a 2019. január 01-jétől alkalmazandó adók típusáról és mértékéről. A helyi adó rendelet főbb elemeiről az alábbi tájékoztatást adom:
Helyi iparűzési adó: mértéke nem változott. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6%-a.
Magánszemélyek kommunális adója: VÁLTOZÁS TÖRTÉNT
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,- Ft/év volt.
2019. január 01-jétől ez 24.000,- Ft/év általános tételre változik. Azonban, az a magánszemély, aki saját tulajdonú ingatlanában él életvitelszerűen, vagy a tulajdonában lévő ingatlanában egyenesági rokona él életvitelszerűen, az 20.000,- Ft/év adókedvezményre jogosult. Összességében tehát, a lakást, amelyben tulajdonosa, vagy annak egyenesági rokona életvitelszerűen él, továbbra is 4.000,- Ft/év adó terheli.
Az adómentességet megalapozó életvitelszerű használatról nyilatkozni szükséges, melyre csatoltan küldjük a formanyomtatványt. Ezt 2019. január 17. napjáig kérjük visszajuttatni az Önkormányzat címére. FELHÍVOM A FIGYELMÉT A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRE, MERT AKI EZT ELMULASZTJA, AZ ÁLTALÁNOS TÉTELŰ 24.000,- Ft/év MÉRTÉKET FOGJA FIZETNI! A Kúria több döntése értelmében az Önkormányzat a lakcímnyilvántartással nem igazolhatja az életvitelszerű használatot, azt csak nyilatkozattal lehet igazolni. (A nyilatkozatot a 2019. január 01-jei állapotra vonatkozóan kell megtenni, ezt követően történő változást az ingatlan tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak a változást követő 15 napon belül.)
Az ingatlan életvitelszerű használatának meghatározása:
Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
Telekadó – új adónem 2019. január 01-jétől kerül bevezetésre
A helyi rendelet alapján:
Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.
A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével
1. a lakóépülettel beépített belterületi telek
2. az építési tilalom alatt álló telek egésze
3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan
4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el
5. az a belterületi telek, melynek a tulajdonos változástól számított 4 éven belül a beépítése befejeződik, és ezt használatba vételi engedéllyel igazolják. Az adót visszamenőleg is ki kell vetni, amennyiben az adó alanya a beépítést a meghatározott időn belül nem teljesíti
6. a külterületen fekvő telek
A fenti kivételek alá nem tartozó belterületi telek adóköteles, melyről 2019. január 15-ig a telek tulajdonosának bevallást kell tennie az Önkormányzatnál. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a honlapról, illetve az Önkormányzat hivatalában rendelkezésre áll.
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása esetén
a) az adózó magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, továbbá
b) visszamenőleg meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, továbbá
c) az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű adóbírságot kell fizetni.
A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel.

Győrladamér, 2018. december 05.
Dr. Hajnal Jenő
jegyző s.k.

Fogászati rendelés 2018. december

2018-12-14 Tisztelt Lakosság!

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 19 - 2019. január 02-a között a fogászati rendelés szünetel.
Helyettes orvos: 2018. december 19. 20 és 21 -én
9082 Nyúl, Szent István tér 6.
Szerda és pénteki napokon: 8:00 - 11:00 - ig
Csütörtökön: 13:00 - 16:00-ig
Telefonszám: 0620/274-0206

Két ünnep között 2018. december 27-28-án Győrzámolyon: 12:00 - 13:00 óráig.

Betlehem szentelő

2018-12-10

Áramszünet 2018. december 6-án

2018-11-29 Tisztelt Lakosság!
Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
2018. december 6-án 8:00 - 12:00 óra között áramszünet lesz a Dózsa György utca 1-19páratlan házszám és 2-14 páros házszámok között, valamint az Arany János utca 1-9 páratlan házszám és 2-28 páros házszámok között.

Megértésüket köszönjük!

Közmeghallgatás 2018.11.27-én

2018-11-08 Meghívó Közmeghallgatásra

Tisztelt Győrladaméri Lakosok!
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 27. napján 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom.
A helyszín: Győrladamér Község Önkormányzatának Díszterme
9173 Győrladamér, Szent István út 41.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a képviselő testület munkájáról
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról
3.) közérdekű kérdések, javaslatok

Győrladamér, 2018. november 08.

Kettinger János sk.
polgármester

Győri fogászati ügyelet hétvégi ellátási rendje

2018-11-08 Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot , hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr tájékoztatása alapján 2018. november 17-étől megváltozik a győri fogászati ügyelet hétvégi ellátási rendje:
A fogorvosi ügyelet szombat-vasárnap, valamint munkaszüneti napokon 9 és 15 óra között lesz elérhető.
A hétközi ügyelet időpontja, valamint az ügyelet helyszíne változatlan.

Tájékoztató a Bursa pályázatok beadási határidejének módosításáról

2018-11-08 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa/4853/2018. ikt számú értesítése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a módosított pályázati beadási határidő:
2018 november 13.

Falugazdászi értesítő csoportos tájékoztatóról

2018-11-06 TÁJÉKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS
Ikt.sz.: GYMS01-03633-1/2018 MEGHÍVÓ

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások szabályozási háttér és határidők tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

A csoportos tájékoztatás helyszíne: Polgármesteri hivatal
9173 Győrladamér, Szent István út 41

A csoportos tájékoztatás időpontja: 2018.11.13 08:30 - 09:30
Előadók: Dr. Ajtony Zsolt Lőrincné Témák:
- Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások szabályozási háttér és határidők
- Tájékoztató a 2020 utáni közös agrárpolitika várható kereteiről
- Egyéb aktualitások

Tisztelettel kérjük, hogy a helyszíni regisztráció megkönnyítése érdekében hozza magával kamarai kártyáját, vagy őstermelői igazolványát.

Kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2018.11.12 -ig jelezze a www.nak.hu portálon az e-Irodába való bejelentkezést követően, vagy a(z) AJTONY.LORINCNE@NAK.HU címen vagy a +36705296841 telefonszámon!

Megtisztelő jelenlétére számítok!
Tisztelettel:
Dr. Ajtony Zsolt Lőrincné

Közösség