GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Támogatási szerződés

2019-12-07 Tisztelt Lakosság!
Nagy örömömre szolgál, hogy a "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című TOP - 1.4.1 - 19 kódszámú felhívásra a támogatásra szerződés a mai napon aláírásra került. A támogatási összeg 200.000.000 (kettőszáz millió) forint!
Győrladamér községben a tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréshez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával.
A megvalósuló projekt célja hogy az esélyegyenlőség szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatáshoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférését.
Győrladaméron jelenleg 3 korcsoportban biztosítjuk a kötelezően Önkormányzati feladatok közé sorolt óvodai alapellátást és egy csoportban a bölcsődei ellátást. Óvodánk 3, bölcsődén 1 foglalkoztató helyisége gyermeklétszámot tekintve az elmúlt években elérte/meghaladta a 100%-os kihasználtságot.

Mikulás

2019-12-07 Hozzánk is megérkezett a Mikulás.
December 6-án a Játszótér átadóval egybekötött Mikulás ünnepséget tartottunk, melynek keretében a településünkön "mikulásszánon" utaztak a gyerekek. Gyermekink biztonsága is kiemelten fontos, így a képviselő - testületi döntés értelmében az idei mikulás csomagok kiegészültek láthatósági mellénnyel, melyet remélhetőleg minél több gyermek használ.
Köszönet a csillogó szemekért!

Felhívás

2019-12-07 Tisztelt Győrladaméri Lakosok!

Településünkön az elmúlt hetekben több betörés, illetve betörési kísérlet történt, jellemzően éjszakai, kora hajnali órákban. Kérünk mindenkit figyeljen a lakókörnyezetében, zárjuk a házunk ajtajait, az udvaron álló kocsijainkat, és figyeljünk egymásra!
Ha bármi szokatlant észlelnek, az Önkormányzatnak illetve a Körzeti megbízott felé mielőbb jelezzék!

Advent 2019

2019-12-05

Dunaszegi gyógysztár decemberi nyitvatartása az ünnep miatt változik

2019-12-05 December 7., szombat: 8-12 óra között
December 14., szombat: 8-12 óra között
December 24-29. között ZÁRVA
December 30., hétfő: 8-12 óra között
December 31-január 2. között ZÁRVA
Nyitás: Január 3.

Meghívó

2019-12-05

Változások a helyi adókkal kapcsolatosan

2019-12-04 Tisztelt Adózó!

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2020.01.01 hatállyal eltörölte a telekadót.
A korábbi telekadó alanyok visszakerülnek a magánszemélyek kommunális adója hatálya alá.
Az adó mértéke adótárgyanként 24.000,- Ft/év
Kérjük a tisztelt adózókat, hogy 2019 év folyamán, bármely, a helyi adókat érintő változással kapcsolatban, írásban, vagy személyesen ügyfélfogadási időben értesítsék az önkormányzati adóhatóságot.

Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről

Az alábbi tájékoztatás a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Győrladaméri Kirendeltsége Adóhatósági Nyilvántartó rendszerében (továbbiakban ASP) vállalkozóként vagy egyéni vállalkozóként szereplő adóalanyokra vonatkozik..
Tájékoztatom, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. 36.§(1) bekezdése alapján "Az adóhatóság írásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv-ben (továbbiakban Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal.
"Az Eüsztv. 9. §(1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodószervezetek 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezettek.
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Győrladaméri Kirendeltsége elektronikus ügyintézés-biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget.
Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek Önkormányzati Hivatali Portálon érhetnek el.

E-ÖNKORMÁNYZAT
https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01. után
papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
2019. január 1-től az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.
Ezen adózók részére az adószámla, csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljes körű képviseleti joggal/meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még nem küldött meghatalmazást, kérem mielőbbi pótlását!

Ügyindítás, adófolyószámla lekérdezése:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon, abban az esetben használható az E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/

Egyéni vállalkozók, nem Áfa köteles egyéni vállalkozók, és egyéb, adószámmal rendelkező magánszemélyek részére is kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés

Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet 20.§(1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Polgárőrtoborzó

2019-12-02

Közösség