GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Falugazdászi tájékoztató

2019-04-02 Győrladaméri, Dunaszegi és Dunaszentpáli gazdálkodók figyelmébe!

Tisztelt Gazdálkodók!

Felhívom figyelmüket a 2019. február elején életbe lépett új ügyfélfogadási rend kapcsán, hogy akinek tavaly én adtam be a kérelmét, azok továbbra is elsősorban engem keressenek az egységes kérelmekkel kapcsolatban, mert a változás ellenére továbbra is én kezelem a kérelmüket!
A beadási időszakban várhatóan lesznek rendkívüli kihelyezett ügyfélfogadási alkalmak a megszokott helyeken (Dunaszegi kultúrház, Győrladamér önkormányzat, Dunaszentpál önkormányzat), mely alkalmakról értesíteni fogom Önöket. Kérem, hogy ezekkel kapcsolatban – amennyiben nem kapnak valamilyen módon értesítést tőlem – engem keressenek telefonon! A beadási időszak április 8-án indul.

Dr. Ajtony Zsoltné Anna, Falugazdász
Telefonszám:
70 / 529 – 6841
70 / 492 - 5198

Földbérleti díjak kifizetése

2019-03-07 Tisztelt Lakosság!
A 08-100450 kódszámú vadászterület Földtulajdonosi Közössége 2019. március 9-én (szombat) fizeti ki a 2018. évi földhaszonbérleti díjakat, az alábbi helyszíneken:

8.00-9.30 Győrzámoly, Tűzoltószertár

10.00-12.00 Vámosszabadi, Vadászraktár

14.00-15.00 Kisbajcs, Polgármesteri Hivatal

15.30-16.30, Győr, Külső-Bácsai u. 41.

A kifizető helyeken lehetőség lesz a korábbi 08-100410 kódszámú vadászterületre még át nem vett többlethasznosítási díjak felvételére is.

A földbérleti díjat bármely kifizető helyen fel lehet venni, függetlenül attól, hogy a földtulajdon mely község területén van. A díjkifizetés alapjául szolgáló, a tulajdonjogot bizonyító dokumentumokat (tulajdoni lap, földhivatali határozat, adásvételi szerződés stb.) kérik bemutatni.

Klauz András közös képviselő sk.

Veszélyes hulladékok elhelyezése a hulladékudvarban

2019-02-20 Tisztelt Lakosság!

Ismételten elhelyezhetők a hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok, pl. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátokrok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj. Ezek közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg, alkalmanként 50 kg, de évente legfeljebb 150 kg mennyiségben, míg fáradt olajból havonta 4 liter, évente maximum 8 liter mennyiség.
A hulladékudvari felügyelő tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy melyik hulladékot melyik gyűjtőedénybe lehet elhelyezni, majd számítógépes nyilvántartásban rögzíti:

- a beszállításra jogosult nevét, címét, ügyfélkódját,

- a beszállító nevét, címét, gépjárművének rendszámát,

- a beszállított hulladék azonosító számát és mennyiségét.

A hulladék elhelyezéséhez minden esetben vigyék magukkal a közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számlájukat és lakcímkártyájukat.

Elektronikus ügyintézés

2019-02-14 Győrladamér Község Önkormányzat GYORLAD73 rövidnevet és 241156389 KRID-t használja az elektronikus kapcsolattartásra.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Győrújfalu Községi Önkormányzat és a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Győrújfalu Községi Önkormányzat és a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval. Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Fő célkitűzéseink között tűztük ki az Önkormányzat ügyfélbarát erősítését, így az e-ügyintézés folyamatainak folyamatos bővítését, melynek segítségével akár otthonról is, kényelmesen kezdeményezheti különböző ügyeinek intézését.

Azoknál az ügyeknél, amelyek nem indíthatók elektronikusan, tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről, valamint az ügyintézés helyéről, az ügyintézők elérhetőségéről, valamint annak pontos helyéről is.
Az ügyintézési portál a következő helyen érhető el!
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Tájékoztató a portálról

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Figyelem! A KAÜ-azonosítással elérhető felületen a munkamenet eltér az eddig megszokottól. A munkamenet a bejelentkezéstől számított inaktivitási időt veszi figyelembe (30 perc). A KAÜ munkamenet élettartama azonban ennél jóval hosszabb, a bejelentkezéstől számítva 240 perc, aktivitástól, azaz az oldalon végzett tevékenységtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön bejelentkezett, és 30 perce nem végez semmilyen műveletet az oldalon, de a KAÜ 240 perces élettartam még nem járt le, a rendszer ugyan figyelmezteti Önt a munkamenet lejártára, de munkáját a 30 perc leteltével anélkül folytathatja, hogy ismételten meg kellene adnia az azonosítóit. Amennyiben az Ön bejelentkezése óta már eltelt 240 perc, abban az esetben – tevékenységének folytatásához - a rendszer újbóli azonosítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, - adatainak biztonsága védelmében – ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Birtokvédelem és közigazgatási per

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től.

Határozat a helyi önkormányzati képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról

2019-02-08 A helyi önkormányzati képviselő-testület megválasztandó tagjainak számáról szóló határozat megtekinthető a dokumentumtár - Önkormányzati választás mappába.

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről

2019-01-21 Tisztelt Lakosság!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elsősleges feladata a gazdálkodók támogatása. Annak érdekében, hogy ennek az elvárt mértékben meg tudjunk felelni, folyamatosan felülvizsgáljuk működésünket, és fejlesztjük folyamatainkat, szervezetünket.
Hatékonyabb működésünk érdekében egyes települések ügyfélfogadását összevontuk. Ezzel magasabb minőségű kiszolgálást és hosszabb nyitvatartást tudunk biztosítani tagjaink számára. Irodáinkat úgy alakítjuk ki, hogy a gazdálkodók a lehető legkönnyebben érjenek el bennünket, és minél több időt álljunk rendelkezésükre.
Győrladamér település ügyfélfogadás ügyfélfogadását 2019. február 4-től Győrzámolyba helyezzük át. Az időszakosan működő Győrzámolyi irodában hosszabb nyitvatartással, páros héten kedden: 8:00-12:00 óráig várjuk tisztelt tagjainkat!
Győrzámolyi Kamarai Ügyfélszolgálati iroda címe: 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.
Szíves megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

2019-01-02 Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról (12.000,- Ft) A Kormány döntése alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartás tüzelőanyag juttatásra vonatkozóan vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás kiosztásának szabályairól, várható menetéről a következő tájékoztatást nyújtjuk:
Akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben ( nem rendelkeztek gázszolgáltatási szerződéssel), azoknak 2018. október 15. napjáig kellett az igénybejelentésüket a Győrladaméri Polgármesteri Hivatalba benyújtani. Az adatok összesítése után 2018. október 17-ig elektronikus úton megküldésre kerültek a Belügyminisztérium felé.
A Kormány döntése (1602/2018.(XI.27.) Korm határozat) alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartásra vonatkozóan 1.116.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással az önkormányzatnak a Magyar Államkincstár felé szigorú szabályok alapján 2019. december 31-ig el kell számolni. A tüzelőanyagok kiosztásának szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el.
A támogatás kiosztásának szabályai, várható menete:
Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást (utalványt) állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására.
Az önkormányzat további feladata, hogy -lehetőleg környékbeli, közeli - gazdálkodó szervezettel (Tüzép - pel) vállalkozási szerződést kössön, amely 93 darab háztartás tüzelőanyag igényét ki tudja majd szolgálni. Az érintett önkormányzatok az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadják a kiválasztott vállalkozásnak. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a vállalkozás naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, a megállapodás szerinti ütemezéssel számolnak el az önkormányzattal.
A természetbeni juttatás szállításának költségét nem lehet a támogatásból kifizetni, ezért az előírásoknak megfelelően a 12.000,- Ft összegű természetbeni juttatásért a jogosultaknak kell majd elmenni, ahhoz a kereskedőhöz, akivel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt. A támogatásban részesülő háztartásoknak 2019. december 15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételi lehetőségét. A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzatnak a támogatói okiratban foglaltak szerint vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
Új információ, hogy a jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája más, a 2018. október 15. napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamely természetbeni támogatásra.
Felhívom a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy ténylegesen nem rendelkeznek - e gázszolgáltatási szerződéssel. Ennek eredményéről az önkormányzat értesítést kap.
Amennyiben további információ áll rendelkezésünkre, arról értesíteni fogjuk a jogosultakat. Addig is szíves türelmüket kérjük!

Tájékoztató

2019-01-02 Tisztelt Győrladaméri Lakosok!

A kutak engedélyezési határideje meghosszabbításra került.
A módosított határidő: 2020. december 31.

Tájékoztatás

2018-12-20 Tisztelt győrladaméri ingatlantulajdonos!

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő testülete 2018. november 27-i ülésén döntött a 2019. január 01-jétől alkalmazandó adók típusáról és mértékéről. A helyi adó rendelet főbb elemeiről az alábbi tájékoztatást adom:
Helyi iparűzési adó: mértéke nem változott. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6%-a.
Magánszemélyek kommunális adója: VÁLTOZÁS TÖRTÉNT
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,- Ft/év volt.
2019. január 01-jétől ez 24.000,- Ft/év általános tételre változik. Azonban, az a magánszemély, aki saját tulajdonú ingatlanában él életvitelszerűen, vagy a tulajdonában lévő ingatlanában egyenesági rokona él életvitelszerűen, az 20.000,- Ft/év adókedvezményre jogosult. Összességében tehát, a lakást, amelyben tulajdonosa, vagy annak egyenesági rokona életvitelszerűen él, továbbra is 4.000,- Ft/év adó terheli.
Az adómentességet megalapozó életvitelszerű használatról nyilatkozni szükséges, melyre csatoltan küldjük a formanyomtatványt. Ezt 2019. január 17. napjáig kérjük visszajuttatni az Önkormányzat címére. FELHÍVOM A FIGYELMÉT A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRE, MERT AKI EZT ELMULASZTJA, AZ ÁLTALÁNOS TÉTELŰ 24.000,- Ft/év MÉRTÉKET FOGJA FIZETNI! A Kúria több döntése értelmében az Önkormányzat a lakcímnyilvántartással nem igazolhatja az életvitelszerű használatot, azt csak nyilatkozattal lehet igazolni. (A nyilatkozatot a 2019. január 01-jei állapotra vonatkozóan kell megtenni, ezt követően történő változást az ingatlan tulajdonos köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak a változást követő 15 napon belül.)
Az ingatlan életvitelszerű használatának meghatározása:
Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, így különösen rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, és oda tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
Telekadó – új adónem 2019. január 01-jétől kerül bevezetésre
A helyi rendelet alapján:
Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
Az adó évi mértéke: 50,- Ft/m2.
A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével
1. a lakóépülettel beépített belterületi telek
2. az építési tilalom alatt álló telek egésze
3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan
4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el
5. az a belterületi telek, melynek a tulajdonos változástól számított 4 éven belül a beépítése befejeződik, és ezt használatba vételi engedéllyel igazolják. Az adót visszamenőleg is ki kell vetni, amennyiben az adó alanya a beépítést a meghatározott időn belül nem teljesíti
6. a külterületen fekvő telek
A fenti kivételek alá nem tartozó belterületi telek adóköteles, melyről 2019. január 15-ig a telek tulajdonosának bevallást kell tennie az Önkormányzatnál. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a honlapról, illetve az Önkormányzat hivatalában rendelkezésre áll.
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának elmulasztása esetén
a) az adózó magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, továbbá
b) visszamenőleg meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, továbbá
c) az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű adóbírságot kell fizetni.
A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel.

Győrladamér, 2018. december 05.
Dr. Hajnal Jenő
jegyző s.k.

Fogászati rendelés 2018. december

2018-12-14 Tisztelt Lakosság!

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 19 - 2019. január 02-a között a fogászati rendelés szünetel.
Helyettes orvos: 2018. december 19. 20 és 21 -én
9082 Nyúl, Szent István tér 6.
Szerda és pénteki napokon: 8:00 - 11:00 - ig
Csütörtökön: 13:00 - 16:00-ig
Telefonszám: 0620/274-0206

Két ünnep között 2018. december 27-28-án Győrzámolyon: 12:00 - 13:00 óráig.

Közösség