GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Tájékoztatás - Agrárcenzus 2020

2020-09-24 Tisztelt Lakosság!

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat
Azonnal közölhető!
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgoz ók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu
A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

Tájékoztatás

2020-09-18 Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2. osztálynak (20fő) 09.18-tól szeptember 29.-ig járványügyi megfigyelést rendeltek el. A gyerekek szeptember 30-án mehetnek újra iskolába.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskolai étkezés lemondását erre az időszakra a következő e-mail címen tehetik meg: iskolaebedlemondas@gmail.com
Abban az esetben, ha nem kerül lemondásra az ebéd, akkor a konyháról minden nap 11 - 13 óráig elvihető.
Üdvözlettel :
Iskolavezetés

Áramszünet

2020-09-17 Győrladamér, Dózsa utca 16-51 házszám
2020-09-24 08:00 - 16:00 óráig

Győrladamér, Hunyadi utca
2020-09-23 08:00 - 16:00 óráig
2020-09-24 08:00 - 16:00 óráig

Győrladamér, Petőfi utca
2020-09-24 08:00 - 16:00 óráig

Győrladamér, Tóköz
2020-09-24 08:00 - 16:00 óráig

Győrladamér, Új utca
2020-09-24 08:00 - 16:00 óráig

2020.10. 09-én 08:00 - 16:00 óráig
Szent István u. 1-45 és 2-58 között,
Táncsics u. végig,
Országút u. 11 és 13

Eboltás 2020. év

2020-09-11 Tisztelt Lakosság!

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község eb tartóit, hogy az ebek 2020. év összevezetéses eboltását dr. Fekete László magánállatorvos az alábbi időpontban és helyen végzi:
2020. 10. 05. hétfő 13:00-14:00, helyszín: Polgármesteri Hivatal előtt

Lakossági fórum

2020-09-07 Győrladamér Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:
• Győrladamér fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
• Győrladamér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja:
• 2020. szeptember 15. 17.00 óra

Helyszín:
• Győrladamér Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
9173 Győrladamér, Szent István út 41.
A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 23-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

• írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9173 Győrladamér, Szent István út 41.) történő megküldésével,
• elektronikus levélben történő megküldéssel az polgarmester@gyorladamer.hu e-mail címre.

TÁJÉKOZTATÁS
Győrladamér Község Önkormányzata a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött. A koncepció és a tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag egy éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni.
A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.

Gondolatébresztő kérdések:

• Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
• Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
• Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
• Hogyan képzelem el Győrladamér jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?
Mottó:
„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig”

NyárBÚCSÚztató

2020-08-31

Közösség