GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

2020-08-27 Dunaszentpál községben – Kedd: 8.30-10.30 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Győrladamér – Csütörtök: 8.30-10.30 óra
Helye: Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde épülete, Győrladamér, Petőfi tér 1/A.
Családsegítő: Juhász Nóra Tel.: 0620/3629553

A családsegítő feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
• pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást
• szociális segítőmunkát, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
• közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezését
• tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, illetve megfelelő szakemberhez való delegálást
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést
• a veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és ezek megoldására javaslatot készít
• a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését
• a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
• kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét

Értesítő földi szúnyoggyérítésről

2020-08-24 Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020.augusztus 25 napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 26-27. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

2020-08-10 Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de különösen azért is, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn a vegetációs időszak végéig.

Együttműködésüket megköszönve
Kelemen Dóra s.k.
jegyző

Fogorvosi tájékoztató

2020-08-07 Aug.10--21 között a rendelés szünetel a fogászaton.

Helyettes : aug.10---14 között : HÉDERVÁR FŐ ÚT
Dr. Füstöss Eszter
T. 06-70-653-85-48
Rend. idő : Hétfő , szerda : 14h---16h

Kedd, Csüt. , péntek : 9h---11h

aug. 17, 18, 19 GYŐRÚJBARÁT ISTVÁN ÚT 72
Dr. Regényi Zoltán
T 30-948- 23-63

Rend. idő : Hétfő, Kedd , Szerda : 9 h---11 h között

Értesítés iskolakezdési támogatásról

2020-08-06 Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a győrladaméri lakóhellyel rendelkező alap- (általános iskolás) közép- és felsőfokú intézménybe járó nappali tagozatos tanulókat, hogy részükre egyszeri iskolakezdési támogatást biztosít, melynek kifizetésére
2020. augusztus 25-től kerül sor a Polgármesteri Hivatalban
keddi napokon: 8.00 – 15.30 óra között.
Általános iskolai tanulók, illetve Közép- és felsőfokú oktatási intézménybe járóknak: 7.000,- Ft/fő.
A KIFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
- A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE A TANULÓ LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK BEMUTATÁSA ELLENÉBEN TÖRTÉNIK.
- ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁSA BEMUTATÁSA 16 ÉVEN FELÜLI DIÁKOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ.
-A TÁMOGATÁST 18 ÉV ALATTI DIÁKOK ESETÉBEN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ VAGY AZ ÁLTALA MEGHATALMAZOTT NAGYKORÚ SZEMÉLY VEHETI FEL.
-A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉHEZ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSA SZÜKSÉGES.
(A támogatás 2020. október 31. napjáig igényelhető)

Közösség