GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata

2019-08-08 Tisztelt Lakosság!

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata az egyéni listás jelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról hozott határozat megtekinthető a dokumentumtár - Önkormányzati választás mappába

Szúnyoggyérítés

2019-08-08 Tisztelt Lakosság!
A földi kémiai védekezés 2019. augusztus 13-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2019. augusztus 14-15.

Értesítés iskolakezdési támogatásról

2019-08-07 Értesítés Iskolakezdési támogatásról
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a győrladaméri lakóhellyel rendelkező alap- (általános iskolás) közép- és felsőfokú intézménybe járó nappali tagozatos tanulókat, hogy részükre egyszeri iskolakezdési támogatást biztosít, melynek kifizetésére
2019. augusztus 27-től kerül sor a Polgármesteri Hivatalban.
kedd és csütörtöki napokon: 8.00 – 15.30 óra között
Általános iskolai tanulók, illetve Közép- és felsőfokú oktatási intézménybe járóknak: 7.000,- Ft/fő
A KIFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
- A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE A TANULÓ LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK BEMUTATÁSA ELLENÉBEN TÖRTÉNIK
- ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁSA BEMUTATÁSA 16 ÉVEN FELÜLI DIÁKOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ
-A TÁMOGATÁST 18 ÉV ALATTI DIÁKOK ESETÉBEN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ VAGY AZ ÁLTALA MEGHATALMAZOTT NAGYKORÚ SZEMÉLY VEHETI FEL
-A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉHEZ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSA SZÜKSÉGES
(A támogatás 2019. október 31. napjáig igényelhető)

KÖZLEMÉNY - HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

2019-08-07 Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. augusztus 23. napjáig tájékoztatja.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezés irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez
c) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
d) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
e) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

Győrladamér községben:
1. szavazókör: 9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A. (Óvoda)
2. szavazókör: 9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A. (Óvoda)

Győrújfalu, 2019. 08. 06.

Domjánné dr. Fehérvári Diána sk.
HVI vezető

Szünetel a fogászati rendelés

2019-08-02 Tisztelt Lakosság!

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a pácienseit, hogy 2018. AUGUSZTUS 5. és AUGUSZTUS 23. között a fogászati rendelés szünetel Győrzámolyon.

Helyettes orvos: augusztus 5. és 9. között: dr. Hetényi Gábor (Nyúl Szent István tér 6.; Tel.: +36 20 274 0206)
Rendelés:

hétfő, kedd, csütörtök: 13.00-17.00
szerda, péntek 08.00-11.00

Helyettes orvos: augusztus 12. és 23. között: dr. Mester Csaba (Pázmándfalu Fő u. 129., Tel.: 96/470-193)
Rendelés:

hétfő, szerda: 14.00-18.00
kedd, csütörtök, péntek: 08.00-12.00

Augusztus 20., 21. – Ügyelet – Győr

CSAK SÜRGŐS ESETBEN, FÁJDALOM ESETÉN!

Felnőtt háziorvosi helyettesítés

2019-07-29 Tisztelt Lakosság!

Dr. Környei Miklós háziorvos értesítési a lakosságot, hogy 2019. július 29 - 2019. augusztus 6-ig Dr. Bán Barbara helyettesíti.
Rendelési idők:
07.29. Hétfő: 12:30-14:30 Dunaszeg
07.31. Szerda: 10:30-11:30 Győrladamér
07.31. Szerda: 11:30-12:30 Dunaszentpál
08.01. Csütörtök:12:30-14:30 Dunaszeg
08.05. Hétfő: 12:30-14:30 Dunaszeg

Szükség esetén a doktornő saját rendelései is felkereshetők!
Dr. Bán Barbara telefonszáma: 0620/520-5797

Szúnyoggyérítés

2019-07-18 Tisztelt Lakosság!

A légi kémiai védekezés 2019. július 24-én a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában. Tartaléknapok: 2019. július 25-26.
A földi kémiai védekezés 2019. július 25-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2019. július 26-27.

Tájékozató szúnyoggyérítésről

2019-07-04 Tisztelt Lakosság!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatóság Főosztály Népegészségügyi Osztály által a szúnyoggyérítésről kiadott tájékoztatása letölthető a Dokumentumtár - Tájékoztató mappából.

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata

2019-07-04 Tisztelt Lakosság!

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a szavazókörök felülvizsgálatáról - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása és a körzetleíró lista megtekinthető a dokumentumtár - Önkormányzati választás mappába.

Közösség