GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

KÖZLEMÉNY - HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

2019.08.07 11:27

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. augusztus 23. napjáig tájékoztatja.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezés irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez
c) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
d) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy
e) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

Győrladamér községben:
1. szavazókör: 9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A. (Óvoda)
2. szavazókör: 9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A. (Óvoda)

Győrújfalu, 2019. 08. 06.

Domjánné dr. Fehérvári Diána sk.
HVI vezető

Közösség