GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Közmeghallgatás

2019.09.04 13:05

M EG H Í V Ó

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A

Tisztelt Győrladaméri Lakosok!
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. szeptember 20. napján 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom.
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a hiteles tájékozódás érdekében tiszteljék meg a közmeghallgatást!

A helyszín: Győrladamér Község Önkormányzati Hivatal Házasságkötő Terme
9173 Győrladamér, Szent István út 41.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a képviselő testület munkájáról, (2014-2019 közötti időszak értékelése)
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról
3.) közérdekű kérdések, javaslatok

Győrladamér, 2019. szeptember 05.

Kettinger János sk.
polgármester

Közösség