GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Életvitel. lakcím nyilatkozat

2020.04.26 11:02

NYILATKOZAT

életvitelszerű ott lakásról[1]

(A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Alulírott …………………………………………………… (törvényes képviselő neve) ………...…………….……….…………………….. nevű gyermekem (oktatási azonosítója:……..………...…………….; születési helye, ideje: ……..………...……………., ……..………...…………….; anyja születési neve: …………………..……………………) lakcím adatairól – az életvitelszerű ott lakás megállapítása céljából – jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom:

  1. állandó lakóhely

Irányítószám:

 

Helység:

 

Közterület neve:

 

Közterület jellege:

 

Házszám:

 

Emelet

 

Ajtó

 

  1. tartózkodási hely[2]

Irányítószám:

 

Helység:

 

Közterület neve:

 

Közterület jellege:

 

Házszám:

 

Emelet

 

Ajtó

 

Kelt: …………………………………………….

 

…………………………………………….

Törvényes képviselő

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt

 

Tanú (1)

Tanú (2)

Név:

 

 

Lakcím:

 

 

Aláírás

 

 

 

 [1] A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Kérjük, hogy abban az esetben töltse ki az alábbi mezőket, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik életvitelszerűen.

Közösség