GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Nyilatkozat együttes szülői felügy. gyak.

2020.04.26 11:04

NYILATKOZAT


Ha a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot


Alulírott (anya): …………………………………………………………………………………………………………………..
(születési név: …………………………………………….sz.hely, idő:…………………………………………………….
anyja neve: ………………………………………………………, ………………………………………………………………..
…………………………………….szám alatti lakos, és
név (apa):……………………………………………………sz.hely, idő:……………………………………………………..
anyja neve: ………………………………………………………, ……………………………………………………………….
…………………………………….szám alatti lakos nyilatkozunk, hogy gyermekünk………………………….
……………………………………., sz.hely, idő: …………………………………………………………………………………
anyja neve: …………………………………………………….., ………………………………………………………………..
…………………………………….szám alatti lakos vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk.
……………………………………. …………………………………..
aláírás (anya) aláírás (apa)
Győr, 2020. ………………..
NYILATKOZAT
Alulírott szülői felügyeletet gyakorló szülő (anya/apa) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ………………………………………………………..……………………………nevű gyermekem
(sz.helye, ideje:…………………………………………………, lakcíme:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
a Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába való beíratásával kapcsolatos döntést:
 a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőtársammal (anya/apa) előre egyeztettük, egyetértésben hoztuk meg.
 nem egyeztettem, mert a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
(megfelelő rész aláhúzandó)
Győr, 2020. ………………..
…………………………………………………………….
szülői felügyeletet gyakorló szülő neve
(nyomtatott nagybetűkkel kiírva)
……………………………………………………………..
szülői felügyeletet gyakorló szülő aláírása
NYILATKOZAT
(Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Alulírott:………………………………………………………, születési név:…………………………………………………,
sz. hely, idő:……………………………………………………, anyja neve:…………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………….……………………….szám alatti lakos
és…………………………………………………………………., születési név:………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………………………….szám alatti lakos
nyilatkozunk/nyilatkozom, hogy: ………………………………………………………………….…nevű gyermek,
sz.helye, ideje:……………………………………………………………………………………………………………………….,
anyja neve:………………………………………………………………………, ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..szám alatti lakos
vonatkozásában a Gyámhivatal………………………………………………………….számú döntése alapján
a törvényes képviseletet én/mi látjuk el.


Győr, 2020. ……………....


…………………………………………                                                 ………………………………………
             aláírás                                                                            aláírás

Közösség