GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Nyilatkozat etika hit és erkölcstan

2020.04.26 11:05

Intézmény OM azonosítója és neve:

030624

Győrladamér Községi Általános Iskola

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott ........................................................................................  (név)

............................................................................................................................ (cím - település,

utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy

......................................................................................................... nevű, ……… évfolyamra járó gyermekem a 2020/2021-as tanévtől kezdődően

 

etika                                             hit- és erkölcstan

 

oktatásban kíván részt venni.

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!)

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2020/2021. tanévtől érvényes, azon módosítani csak írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe.

 

 

 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:

 

 

 

 

Gyermekem a(z)...................................................................... (egyház neve) egyház által

szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2020/2021. tanévtől.

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt egyház részére történő átadásához.

 

 

 

Dátum:

szülő/törvényes képviselő aláírása

Közösség