GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje

2020.08.27 13:58

Dunaszentpál községben – Kedd: 8.30-10.30 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Győrladamér – Csütörtök: 8.30-10.30 óra
Helye: Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde épülete, Győrladamér, Petőfi tér 1/A.
Családsegítő: Juhász Nóra Tel.: 0620/3629553

A családsegítő feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
• pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást
• szociális segítőmunkát, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
• közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezését
• tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, illetve megfelelő szakemberhez való delegálást
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést
• a veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és ezek megoldására javaslatot készít
• a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését
• a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
• kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét

Közösség