GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Lakossági fórum

2020.09.07 12:59

Győrladamér Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:
• Győrladamér fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
• Győrladamér településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja:
• 2020. szeptember 15. 17.00 óra

Helyszín:
• Győrladamér Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
9173 Győrladamér, Szent István út 41.
A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 23-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

• írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9173 Győrladamér, Szent István út 41.) történő megküldésével,
• elektronikus levélben történő megküldéssel az polgarmester@gyorladamer.hu e-mail címre.

TÁJÉKOZTATÁS
Győrladamér Község Önkormányzata a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött. A koncepció és a tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag egy éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni.
A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.

Gondolatébresztő kérdések:

• Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
• Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
• Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
• Hogyan képzelem el Győrladamér jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?
Mottó:
„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig”

Közösség