GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Közmeghallgatás 2017. november 17.

2017.10.30 9:08

M EG H Í V Ó

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A

 

Tisztelt Győrladaméri Lakosok!

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. november 17. napján 17 órai kezdettel
 KÖZMEGHALLGATÁST

 

tart,

 melyre ezúton meghívom.

 

A helyszín: Győrladamér Község Önkormányzatának Díszterme

9173 Győrladamér, Szent István út 41.

 

Napirendi pontok:

 

1.) Tájékoztatás Győrladamér Község Önkormányzatának 2017. évben végzett munkájáról és a következő év fejlesztési terveiről. / Előadó: polgármester /

 

2.) Kérdések, interpellációk.

 

Győrladamér, 2017. október 30.

 

                                                                                Kettinger János sk.

                                                                                       polgármester 

 

Közösség