GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

2019.01.02 15:00

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról (12.000,- Ft) A Kormány döntése alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartás tüzelőanyag juttatásra vonatkozóan vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás kiosztásának szabályairól, várható menetéről a következő tájékoztatást nyújtjuk:
Akik nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben ( nem rendelkeztek gázszolgáltatási szerződéssel), azoknak 2018. október 15. napjáig kellett az igénybejelentésüket a Győrladaméri Polgármesteri Hivatalba benyújtani. Az adatok összesítése után 2018. október 17-ig elektronikus úton megküldésre kerültek a Belügyminisztérium felé.
A Kormány döntése (1602/2018.(XI.27.) Korm határozat) alapján Győrladamér Község Önkormányzata 93 darab háztartásra vonatkozóan 1.116.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatással az önkormányzatnak a Magyar Államkincstár felé szigorú szabályok alapján 2019. december 31-ig el kell számolni. A tüzelőanyagok kiosztásának szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el.
A támogatás kiosztásának szabályai, várható menete:
Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást (utalványt) állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására.
Az önkormányzat további feladata, hogy -lehetőleg környékbeli, közeli - gazdálkodó szervezettel (Tüzép - pel) vállalkozási szerződést kössön, amely 93 darab háztartás tüzelőanyag igényét ki tudja majd szolgálni. Az érintett önkormányzatok az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadják a kiválasztott vállalkozásnak. Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a vállalkozás naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, a megállapodás szerinti ütemezéssel számolnak el az önkormányzattal.
A természetbeni juttatás szállításának költségét nem lehet a támogatásból kifizetni, ezért az előírásoknak megfelelően a 12.000,- Ft összegű természetbeni juttatásért a jogosultaknak kell majd elmenni, ahhoz a kereskedőhöz, akivel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt. A támogatásban részesülő háztartásoknak 2019. december 15. napjáig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételi lehetőségét. A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzatnak a támogatói okiratban foglaltak szerint vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
Új információ, hogy a jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája más, a 2018. október 15. napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamely természetbeni támogatásra.
Felhívom a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy ténylegesen nem rendelkeznek - e gázszolgáltatási szerződéssel. Ennek eredményéről az önkormányzat értesítést kap.
Amennyiben további információ áll rendelkezésünkre, arról értesíteni fogjuk a jogosultakat. Addig is szíves türelmüket kérjük!

Közösség