GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Hírek

Lakossági fórum

2022-05-03

Tájékoztatás 1401 j. Győr-Mosonmagyaróvár ök. út felújítása, aszfalt kötőréteg építés

2022-04-28 Tájékoztatás

Projekt: 1401 j. Győr-Mosonmagyaróvár összekötő út 3+789 – 6+860 km szelvények közötti szakasz felújítása
Tárgy: Aszfalt kötőréteg építés Győrzámoly, Rákóczi úton, a Szabadság és a Határ utcák között
A STRABAG Általános Építő Kft. a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés keretében a 1401 j. Győr-Mosonmagyaróvár összekötő út 3+789 – 6+860 km szelvények közötti szakaszán (Győrzámoly közigazgatási területén) burkolat felújítási munkát végez.
A Zámoly-csatorna feletti híd jobb oldali félpályáján a híd felújítási munkák kivitelezése az ütemtervnek megfelelően készül. A híd felújításának soron következő üteme a bal oldali félpályát érinti. A Zámoly-csatorna híd bal oldalán végzett bontási és építési munkák kivitelezése előtt, a híd jobb oldalán és az útpályán (Rákóczi úton) 6+250 km szelvénytől a 6+860 km szelvényig kötőréteg beépítésére kerül sor. A fenti szelvény határok a Szabadság körút és a Határ út utcák közötti szakaszát érintik a Rákóczi utcának.
Az aszfalt kötőréteg beépítése 2022.05.04.-én szerdai napon történik, reggel 7.00 órától délután 18.00 óráig. Az aszfaltozási munkák ideje alatt a közúti forgalmat jelzőőrök irányítják. A zavartalan munkavégzés érdekében a Rákóczi úton az Ancsali úti és a Diósi úti csomópont lezárásra kerül. Az Ancsali és Diósi útról kihajtani a Rákóczi útra, illetve a Rákóczi útról lehajtani az Ancsali és Diósi utak irányába, a kivitelezés ideje alatt nem lehetséges. Mindkét utca viszonylatában a Határ úti csomópont biztosít csatlakozást.
A reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején a munkavégzés jelentős torlódásokat okozhat. Kérjük a Tisztelt közúti forgalomban részt vevőket, hogy a jelzett napon és időszakban amennyiben lehetséges az érintett útszakaszt kerüljék el, vagy ha nem, abban az esetben számoljanak nagyobb menetidővel.
A kivitelezést végző STRABAG Általános Építő Kft. az útfelújítási munkák miatt a közúti forgalomban, illetve a tömegközlekedésben részt vevők, továbbá az ingatlan tulajdonosok, szíves megértését és türelmét kéri.


Győr, 2022.04.28.
STRABAG Általános Építő Kft.

Ravatalozó felújítási munkái

2022-04-21 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2022. április 21-én megkezdődtek a ravatalozó felújítási munkái, melyet a Magyar Falu program keretein belül valósítunk meg!

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket kérjük!

Lakossági tájékoztatás a vadászat körülményeiről

2022-04-19 Tájékoztatás a vadászat körülményeiről és a személyes biztonságot érintő kérdésekről az Alsószigetközi Földtulajdonosok Vadásztársasága vadászterületén.

A vadászat helye:
A vadászati jogot, amely a földtulajdon elválaszthatatlan része, a föld tulajdonosa köteles saját maga
vagy megbízottja útján gyakorolni és folyamatosan végezni, mégpedig törvényben előírt módon és
abban meghatározott szakszerűséggel. A rendelkezés legközvetlenebb célja a fenntartható ökológiai
állapotok létrehozása, azaz az egyes vadfajok a túlszaporodásának megakadályozása, más fajok és az
élelmiszertermelés biztonsága és fenntarthatósága érdekében.
Vadászható területnek számít a község külterületi ingatlanainak összessége. Ezek az ingatlanok
szántók, rétek, erdők, nádasok, mocsarak, utak és földutak, valamint a „kivett” minősítésű területek.

A vadászat ideje:
Az év minden egyes napja, kivétel nélkül, vadásznap. Az egyes vadászható vadfajoknak az év
tartamánál lényegesen rövidebb a vadászati idénye, de mindig van olyan vadfaj, amire aktuálisan lehet
és kell is vadászni. Ezt törvény és rendelet rögzíti.
Nagyvadfajokra –a vaddisznó kivételével- a csillagászati napkelte előtt legkorábban 1 órával kezdődő
és a csillagászati napnyugtát 1 órával meghaladó időszak közötti időben szabad. Ez az időszak
jellemzően a kezdődő hajnal és a teljes esti sötétség beállta között eltelő napszak.
Vaddisznó, róka, aranysakál vadászatára az éjszakai, a teljes sötétség órái is megengedettek, mert csak
így lehet ezeket a vadfajokat eredményesen elejteni. Ilyen vadászatok az év minden napján folynak.

Tájékoztatás és bejelentési kötelezettség
Az egyéni vadászat előtt a vadászok az adott körzethez tartozó vadászati napló kitöltésével még a
vadászat megkezdése előtt a vadászterület meghatározott részén történő vadászatra írásban
bejelentkeznek. Ez a napló nyilvános helyen elhelyezett zárt dobozban van, és a vadászokon kívül csak
a vadászati hatóságnak és a rendőrségnek van hozzáférése. Ez a napló közismert nevén a beírókönyv.
A társas vadászatokat, - azok megkezdése előtt legalább 2 nappal - írásban be kell jelenteni a
rendőrségnek, a vadászati hatóságnak és –amennyiben ez védett természeti területeket is érint - a
környezetvédelmi hatóságnak.
Ezeken felül, a vadászatra jogosultnak nincs a lakosság, az önkormányzatok, vagy a mező és
erdőgazdaságban dolgozók, kirándulók felé hivatalos és előzetes tájékoztatási kötelezettsége.
Egy adott területen már megkezdett vadászat során, a vadász vagy kísérői kötelesek figyelmeztetni az
arra haladókat (természetjárókat, kirándulókat, futókat, munkát végzőket stb.) a fennálló veszélyre,
ugyanis a kilőtt lövedék a tereptárgyakon gurulatot kapva, vagy az eltalált vad testét elhagyva a célzás
és kilövés eredeti irányától sokszor erősen eltérő irányban halad tovább. A hivatásos vadász egyúttal
hatósági rendvédelmi szakember is, aki ha úgy ítéli meg hogy a veszély másként el nem hárítható, akár
a belépést is megakadályozhatja a folyamatban levő vadászat miatt átmenetileg veszélyessé vált területrészre.

Lövés leadása:
A vadász kizárólag a külterületen elfoglalt pozíciójából, a külterületen tartózkodó vadra adhat le lövést.
A kilőtt- és esetleg célt tévesztett - lövedék belterületbe nem csapódhat.
Nincs megkötés és védőtávolság sem a vad sem a vadász helyzetét tekintve arra, hogy a rálövés a
belterületet a külterülettől elválasztó határvonaltól milyen távolságra történhet meg.
A lövés leadása előtt a vadásznak szigorúan és kötelezően mérlegelnie kell azt, hogy a lövése sem
emberélet veszélyeztetését vagy sérülés veszélyét, sem anyagi kár okozását nem idézheti elő. Ebből a
vadászok állami vizsgát tesznek és évenként több alkalommal ismétlő helyi oktatást kapnak.

Kutyasétáltatás a vadászterületen
A vadászterületen csak folyamatosan pórázon vezetett kutyával szabad tartózkodni.
A 2012. évi II. törvény 193. § (1)-(2) bekezdései értelmében szabálysértést követ el az, aki a kutyát a
vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.
A póráz nélkül elengedett vagy magukban kóborló kutyák súlyos veszélyt jelentenek a vadállományra.
Az erre fokozottan érzékeny apróvadfajok mellett az őzre és más nagyvadfajok fiatal szaporulataira
különösen veszélyes a vadászterületi jelenlétük, ezt szétmarcangolt tetemek és maradványok sokasága
jelzi évről-évre.
Ha a kutya nem támad vadra és nem is üldözi azt, a károkozás még akkor is megtörténhet a földön
fészkelő madarak fészekaljának tönkremenetelével, amelyeket a gazdájától eltávolodott kutya nagy valószínűséggel megtalál.
A vadászterületen szabadon mozgó kutyákra az engedélyekkel használt rókacsapdák fokozott veszélyt jelentenek.
Ezeket a csapdákat az ember számára feltűnő figyelmeztető táblákkal jelezzük, de a kutya csak a
bennük levő csalianyag szagjelzését észleli. Őt csak a gazdája gondoskodása és póráza védheti meg a
csapdába eséstől.
A vadászterületen tartózkodó kirándulók, természetjárók, földművelők, futók számára akkor nem
jelent a vadászat veszélyt, ha megismerik a vele járó körülményeket és lehetőség szerint alkalmazkodni
tudnak azokhoz. Ha szürkületben, sötétben a külterületen tartózkodik valaki, a feltűnő ruházat és a
legkisebb fényerejű lámpa használata is nagyon hasznos lehet, mert a vadász jóval távolabbról és
időben észlelheti a természetjáró közeledését.
A vadászat napi gyakorlata szerint a reggel pirkadattól a teljes kivilágosodást követő kb 1-2 óra
elteltéig, illetve a késő délutáni óráktól a sötétedés beálltáig tart a nagyvad vadászatok zöme. Április
közepétől kezdődik az őzbakvadászati idény és eltart szeptemberig, amikor pedig a gímszarvas bika
vadászatok indulnak, amelynek fő ideje október végéig tart. Ezek cserkelő vadászatok, a természetjáró
legtöbbször ilyenkor találkozhat a vadásszal, és közöttük a konfliktusok zöme is ekkor keletkezik. Ezen
időszakokban, amennyiben lehetséges, kérjük a természetjárást a forgalmasabb helyekre koncentrálni,
és a kora reggeli valamint a késő délutáni és alkonyi órákban mellőzni azt.
A rejtetten végzett éjszakai lesvadászatok alkalmával a természetjáró általában nem kerül kapcsolatba
a vadásszal, ám elengedhetetlenül fontos hogy a vadász minél távolabbról és egyértelműen
felismerhesse a leshelye felé közeledő, vagy előtte - akár több száz méter távolságban - elhaladó embert.
Az elsőrendű biztonság mellett, a vadászatok eredményessége szempontjából is jelentős az említett
néhány alapvető és egyszerű viselkedési mód megtartása. Tisztelettel kérjük ebben a lakosság segítő
együttműködését!

Dr Póda István
elnök
Alsószigetközi Földtulajdonosok Vadásztársasága
Székhelye: 9063 Nagybajcs, Iskola u. 18

Védőnői tájékozató

2022-04-12 Tisztelt Szülők, Várandósok!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy 2022.április 19-április 22.-ig SZABADSÁGON LESZEK!
Megértéseteket köszönöm, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Nektek!

Üdvözlettel: Kocsis Beatrix helyettes védőnő

Szírénapróba

2022-04-06 Tisztelt Lakosság!

Győrladaméron 2022.04.08- án Pénteken kb.: 13:00 óra és 16:00 óra között a lakossági riasztórendszer csökkentett üzemű, úgynevezett „morgató” próbájára kerül sor.

Megértésüket köszönjük.

Pappné Kett Adrienn
polgármester

Hulladékudvar zárva tartása 2022.04.15-04.18 között

2022-04-06 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrzámolyi hulladékudvar 2022. április 15-től - április 18 - ig ZÁRVA tart!
Megértésüket köszönjük!

Hulladékudvar nyári nyitvatartása

2022-03-24 Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrzámolyi hulladékudvar 2022. április 1-től nyári nyitvatartási rend szerint üzemel.

Kedd: 10:00-18:00
Szombat:14:30-18:00

Hirdetmény - munkarend-változás

2022-03-23 Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Győrladamér község lakosságát, hogy a Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal győrladaméri kirendeltségén 2022. március 25-én és 26-án a munkarend és az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
• 2022. március 25. (péntek): munkanap – hétfői munkarend, az ügyfélfogadás 8.00 -16.00 óráig tart,
• 2022. március 26. (szombat): munkanap, pénteki munkarend, az ügyfélfogadás szünetel.

Győrladamér, 2022. március 22.

Kelemen Dóra sk.
jegyző

Hulladékudvar 2022.03.15.

2022-03-07 Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi hulladékudvar 2022. március 15-én kedden zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Közösség