GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Védőnői álláspályázat

2022.01.04 15:38

Győrladamér Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Győrladamér Község Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9173 Győrladamér, Szent István út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.)ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX.3.)NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő,

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• MESZK tagság

• érvényes működési nyilvántartási igazolvány

• védettségi igazolvány meglétének igazolása vagy az oltási kötelezettség alóli mentesülés igazolása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pályázó fényképes szakmai önéletrajza

• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

• működési nyilvántartási kárya és MESZK tagsági kártya másolata

• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Kett Adrienn nyújt, a 30/3462325 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Győrladamér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9171 Győrladamér, Szent István út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYL/1201/2021 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

• Elektronikus úton Pappné Kett Adrienn részére a [email protected] E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Győrladamér község polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján a közalkalmazotti jogviszony 2021. március 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közösség