GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Lakossági fórum

2022.05.03 10:07

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Győrladamér Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete előírásai szerint

lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

Győrladamér településfejlesztési terv és településrendezési terv – tájékoztatási szakasz

 

A lakossági fórum időpontja:

  • 2022. május 12. 16.00 óra

Helyszín:

  • Győrladamér Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem

9173 Győrladamér, Szent István út 41.

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a település önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeire épülő rendezési tervi eszközök felülvizsgálati eljárás megállítása mellett döntött. Az Önkormányzat az eddig elkészült munkarészek felhasználásával a 419/2021.(VII:15.) Korm. rendelet tartalmi előírásai szerinti településtervet készíttet. A meghirdetett lakossági fórumot a jogszabályi változás miatt újraindított eljárás kapcsán a partnerek tájékoztatására hívjuk össze.

A tervek tartalma, célja

A) Településfejlesztési terv

A fejlesztési terv a település jövőképének meghatározása mellett, a település fejlődésének meghatározására rögzíti azokat a rövid, közép- és hosszú távú célokat, feladatokat, településfejlesztési akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a település a tervszerű, fenntartható és gazdaságos fejlődése és üzemeltetése érdekében megvalósítana.

 

B) Rendezési terv

A településrendezési terv feladata, hogy - a településfejlesztéssel összhangban - a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát, biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

 

Helyi Építési Szabályzat: Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A helyi építési szabályzat melléklete legalább

 

            a) a szabályozási terv,

            b) az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak melléklete,

            c) az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések melléklete,

            d) az új beépítésre szánt terület kijelöléssel érintett területek vonatkozásában az építési       övezetekhez, övezetekhez tartozó biológiai aktivitás érték melléklete, és

            e) az alkalmazott sajátos jogintézmények melléklete.

 

 

A lakossági fórumot követően 2022. május 20-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

 

  • írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (9173 Győrladamér, Szent István út 41.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az [email protected] e-mail címre.

 

 

Győrladamér, 2022. május 2.

 

Pappné Kett Adrienn S.K

polgármester

 

Közösség