GYŐRLADAMÉR
község hivatalos honlapja

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Győrladamér településen

2022.05.05 14:28

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00057

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Győrladamér településen

Kedvezményezett neve: GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9173 Győrladamér, Szent István u. 41.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 50.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A felhívás esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A csapadékvíz elvezetésének hiánya az ingatlanok közvetlen károsításán kívül természet- és környezetvédelmi szempontból is káros. A csapadék a jelentős mennyiségű hordalékot az alacsonyan fekvő, laposabb területekre szállítja, ahol ezeket lerakva további gondokat okoz a települési infrastruktúrában, szennyeződést szállíthat a vízbázis védőterületre. A nagy intenzitású csapadék által okozott veszélyeztetés alapvetően az alábbi három csoportban jelentkezik:

  • a település területén jelentkező felszíni elöntések, 
  • a felszínalatti létesítmények elöntése,
  • a település egyes területein lerakódó hordalék.

 

Petőfi tér

-           Szikkasztó árkok építése, mélyítése 50 cm-re

-           Szikkasztó árkok építése kulékavics szivárgóval

-           Szikkasztó kút beépítése víznyelővel, bekötéssel

Ezen kívül szükséges az útpadka rendezése is, hogy a burkolat mellett megszűnjenek a tócsásodások.

Petőfi utca

Az utca szélesebb zöldterülettel rendelkező szakaszán szikkasztó árok építését tartjuk célszerűnek, míg a keskenyebb oldalon szikkasztó árkot kulé kavics szivárgóval.

-           Szikkasztó árok építése 50 cm mélységgel.

-           Szikkasztó árok kulékavics szivárgóval

 

Szent István utca-Mátyás király u. csomópont

Az út keresztmetszeti kialakítása kulékavics szivárgóval ellátott egyoldali szikkasztó árok elhelyezésére ad lehetőséget.

-           Szikkasztó árok építése kulékavics szivárgóval

 

Táncsics utca

Az út keresztmetszeti kialakítása egyoldali szikkasztó árok elhelyezésére ad lehetőséget.

-           Szikkasztó árok kulékavics szivárgóval.

 

450/2 hrsz-ú utca

A tervezett út és lakóterületek fejlesztése érdekében létesítendő:

-           Szikkasztó árok építése 50 cm mélységgel.

 

A műszaki megoldások továbbra is biztosítják a csapadékvízek helyszínen tartását, a beszivárgási feltételek javításával elősegítik az útburkolatok állagmegőrzését és csökkentik a lakótelkek elöntésének kockázatát.

Projekt zárása: 2022. november 30.

Közösség